FULL SPEED AHEAD Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 4 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

 ”…det är poetiskt uppbruten modern dramatik men häpnadsväckande nog också ett kammarspel om jordens undergång..” SR

” ETT ISANDE SAMTIDSDOKUMENT ….. en igenkännbar bild av ett samhälle som helt frivilligt har avdemokratiserat sig självt och fördummat sig sig bortom all återvändo. Som med många små skenbart ekonomiska steg har avstått från naturen och stränderna, från kulturen och samtalet, ideerna och vänskapen. Kvar finns (de som tror sig vara) vinnarskallar med hunger och sexualitet.” DN

”Det är träffsäkert, komiskt och gripande.” WhatsOnStockholm