FYRA KVINNOR (Four portraits) Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna

Det här är fyra stycken, 10-15 minuters karaktärsvinjetter av: Ruth som den ensamstående mamman, Naomi som mamman som aldrig blev mamma, Miriam som den misslyckade mamman och Deborah som Moder Jord