GAME Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 14 | Roller: 7 k , 7 m

#Dramatik för vuxna

En företagare låter bostadslösa bo i hus, med full insyn från jaktgömslen i anslutning till husen. I gömslena kan allmänheten hyra in sig och skjuta de som bor i husen.  De dör ytterst realistiskt, men vaknar strax upp igen. I varje gömsle finns en vakt som övervakar att några rudimentära regler följs.

Vi får följa David, som tjänstgör i gömslet till Carlys och Ashleys hus. Verksamheten är lukrativ till att börja med, men kräver allteftersom tiden går allt större sensationer, för att tillfredsställa den kräsna publiken. Till slut upplevs hela evenemanget som urlakat på kickar och läggs ned. Innevånarna och vakterna får söka sig nya bostäder och sysselsättningar bäst de kan.

GAME är berättelse om att utnyttja människors utsatta belägenhet, och dumpa dem när det inte lönar sig längre. Hos den unge krigsveteranen David utvecklas ett eftertänksamt motstånd mot den hänsynslösa och cyniska behandlingen av de ’inneboende’.