GAS Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En man. Två kvinnor. En av dem mördad. Vem?
Lena Anderssons pjäs är ett triangeldrama som ställer frågor om kärlekens villkor, och om själva existensen. Vilken makt har människan inför sitt öde?