GETINGSOMMAR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 3 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

En pjäs om två bröder som, just när de ska göra sig kvitt det förflutna genom att sälja familjens gamla sommarställe, ett hus vid havet, blir upphunna och ”övermannade” av det. GETINGSOMMAR utspelas i två fysiska rum, dels den lägenhet i stan där den äldre brodern, JAKOB, bott hela sitt liv – han är rullstolsbunden sedan en bilolycka 1959 – och dit den yngre brodern, TOMAS, i pjäsens början återvänder för första gången på många år, för att närvara vid moderns begravning; dels i och omkring huset vid havet. Pjäsen utspelas också på två tidsplan, där det förflutna bemäktigar sig nuet undan för undan, så när TOMAS åker ut till sommarhuset – som stått igenbommat några år – för att kolla vad som kan/bör göras innan det lämnas över till en mäklare, blir det en tidsresa rakt in och ner i det skeende som ledde till att JAKOB hamnade i rullstol och att deras far och sommargrannarna omkom. Det finns ingen slump, allt har ett samband, allt hänger ihop – och mönstret av skuld och hämnd och lögn framträder i relief mot en fond av ursinne och krav på rättvisa .