GIFTA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Fritt efter August Strindberg

Vi när en ganska bokstavstrogen hållning till Strindbergs tankar och skrifter. Men om vi tillåter oss att plocka bland ämnen från honom, att gestalta konflikter och relationer i vår tid, sprungna ur hans engagemang, finner vi honom så allmängiltig och modern. Denna pjäs är skapad utifrån ett antal olika texter som berör detta äktenskapliga drama mellan tre nära relationer. En komedi i Tjechovsk mening. Att gestalta medmänniskans tillkortakommanden med lite ömhet, humor och distans. /Björn Melander

#klassikerbearbetning