GLASBLÅSARENS BARN Pjäser

Språk: Danska, Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 5 k , 5 m

#Familjeföreställningar, #Från ca 6 år

#dramatisering, #klassiker

På en vårmarknad i Blekeryd i Småland, det var någon gång i slutet på 1830-talet eller början av 1840-talet, försvinner glasblåsarens barn. Somliga visste att det skulle ske, andra bara anade det, men ingenting göra.