GRÄSHOPPSINVASIONEN Pjäser

Språk: Norska

Skådespelare: 4 | Roller: 4 m

#Dramatik för vuxna

Det är krig, och det är juletid. Scenen föreställer två skyttegravar på ömse sidor om frontlinjen. På var sida två stridande soldater. Man varnar, på båda sidor, från högre ort om att en gräshoppssvärm närmar sig. Om kvällen går den ena sidan över till den andra, önskar god jul och blir bjudna på hembryggt öl.  Men om dagen är det krig – och i krig stupar soldater.
Dialogen är fåordig och upprepningarna ger associationer till ett körverk, lik en symmetrisk kvartett om krigets absurditet.