GREENLAND Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Av Moira Buffini & Matt Charman & Penelope Skinner & Jack Thorne

Författarteamet ägnade sex månader att intervjua nyckelpersoner inom vetenskap, politik, affärssfären och filosofi för att skapa en pjäs som väver samman fakta och teater till skilda men sammanlänkade berättelser som formar ett ’provocerande svar på en av vår tids mest skarpaste frågor.
Intelligent och brännande aktuellt tar pjäsen klimatfrågorna på allvar ur ett humanistiskt perspektiv.