GROUPIE Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Mattie Beancourt, en 61årig kvinna, har läst den berömde målaren Mark Gormans självbiografi. Eftersom hon har vuxit upp på samma East Endgator skriver hon till honom. En korrespondens börjar utvecklas mellan dem. Hon kommer överraskande och hälsar på honom och upptäcker att han lever i armod och att hans berömmelse har försvunnit. Hon är en solig person, han är en dysterkvist. Deras inverkan på varandra blir förbluffande. En feel good-pjäs.