GULDFISKAR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 k

#Dramatik för vuxna, #Komedier

En pjäs om samvete, skuld och försoning. Två kvinnor möts före transporten till ett liv i frihet, de börjar samtala om sina erfarenheter…

”Man säger att guldfiskars minne bara är tre sekunder… Förtröstansfullt”.

”Mitt brott var att jag ville leva.”