GYMNASIEGUIDEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

#interaktivt

Gymnasieguiden är en politisk pjäs om mellanmjölkens land, om Sverigedemokraternas intåg i riksdagen och om stundande gymnasieval.
Vad är egentligen demokrati och yttrandefrihet? Vad betyder det kollektiva ansvaret och individens rätt att välja själv? Är verkligen allt politik? Och om allt är politik, vilka är då du och jag?

Urpremiär på Ung scen öst.

#politik  #makt  #skola  #tonår