HAMLET -en monolog där alla dör Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Barn & Ungdom, #Från ca 16 år, #Monologer

#monolog

Allt börjar med att Hamlets pappa dör.
Allt börjar med att Hamlets mamma gifter om sig med pappans bror och säger till Hamlet att sluta sörja.
Allt börjar med att Hamlet får reda på vem som mördade pappan.
Allt börjar med att Hamlet ska hämnas.
En pjäs i gränslandet mellan teater och konsert, där fantasi blir verklighet.

 

#sorg #hat #hämnd #begär