HAMLETMASKINEN Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Norska, Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

”Heiner Müllers Hamlet­maskinen, skriven 1977–79, är en sex sidor kort massaker på Shakespeares renässansdrama. Müller upplöser varje roll i saltsyra tills bara vassa benskärvor återstår. Fragment av Hamlets masochism och mordiskhet, Ofelias­ offerskap och hämndbegär, moderns horeri­ och reproduktion av monstrositet.” (Amelie Björck, AB)