HAMMARSKJÖLDS SISTA RESA eller Jag hatar demokrati Pjäser

En skådespelare frågar en åttondeklass: Vet ni vem Dag Hammarskjöld var? Det blir inledningen till denna pjäs om en av våra största statsmän. Inramad av den sista flygresan med dokumentär kommunikation från flygledartorn, piloter och vittnesmål blir föreställningen en skakande thriller som avslutas med frågan: Måste alla goda offras? Varför i så fall? Den blir också en berättelse om FN, om demokratin, och till syvende och sist om vad vi väljer att göra av våra liv.

Ingår i FREDSKVARTETTENFredskvartetten är en serie pjäser som Stina Oscarson arbetat på i många år och som färdigställdes våren 2016.
Pjäserna blandar historia och nutid, konst och debatt och utmanar den traditionella teaterformen. De kretsar alla på olika sätt kring frågor som demokrati, människovärde, makt, moral och mening. Genom pjäserna löper också som en röd tråd det faktum att våld föder våld. Men framförallt genomsyras de av en obändig tro på människan. På vår förmåga att vi, med de gåvor vi fått, faktiskt har en möjlighet och därmed skyldighet att ta ansvar.
De fyra pjäserna som ingår i Fredskvartetten har med stor framgång spelats för en ung publik och har överallt initierat livliga samtal.