HANS OCH GRETA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Barn & Ungdom

Erland Josephsons version av Bröderna Grimms klassiska saga.

 

#radiopjäs