HAV Pjäser

Språk: Norska, Tyska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Den nye framsyninga HAV tar oss med inn i Jon Fosse sitt symbollada univers. Samstundes møter vi dei leikande og forsonlege «små menneska» hans, som får eit stort lys over liva liv.
Vi er kanskje på ein båt på eit hav. Her møtes ulike menneske, som delvis er ukjende for kvarandre, og delvis står svært nær kvarandre. I ein overgangsfase mellom liv og død opplever dei livssituasjonar om igjen og om igjen, situasjonar som førte til tap og til gevinst.