HEADHUNTER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En växande kraftmätning mellan fyra framgångsrika människor i den multinationella affärsvärlden och som utspelas i ett landskap av extremt moderna miljöer, där den yttre perfektionen står i rå kontrast till de krafter och känslor som hotar att slita sönder människorna. Detta är ett psykologiskt kammarspel – ett tryckkammarspel, om vad makten gör med människor. Vem segrar, vem överges, vem ska svika eller svikas?