HEDDER NOGET LAND WEEKEND Pjäser

Språk: Färöiska, Norska, Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

När Johannas dotter blir förlamad i en olycka tar hennes undermedvetna kommando över henne. Hon slår sönder statyn av en den färöiska nationens fader, som står utanför biblioteket där hon arbetar. Sedan upphör han inte att visa sig för henne. Patienterna på den psykiatriska klinik där Johanna hamnar kallar hon för de sanna färöiska ambassadörerna, som utgör länken mellan Färöarna och Danmark? Man hatar ofta den man håller mest av?, säger Johanna och med de andra patienterna iscensätter hon ett julspel där Fadern förgörs. En pjäs också om Färöarnas underordnade förhållande till Danmark; om det gamla patriarkala samhället i kontrast till det moderna samhällets trevande framväxt.

Roller: 3 kvinnor, 3 män + 2 vårdare