HELGA NATT Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Det är julafton i en läkarfamilj. Året är 1972 och Vietnamkriget pågår för fullt. Man samlas för en jul i glädjens och musikens tecken: fadern, farbrodern, sonen, farmodern, modern och en avlägsen släkting. I köket opererar den väldiga skånska kokerskan. Det finns en stark gemenskap i familjen men under kvällens gång blottläggs också andra sidor, något som för alltid håller på att gå sönder. Pjäsen är en helaftonsföreställning i två akter och med sju roller. Det tragiska och mörka i pjäsen står hela tiden i symbiotisk kontrast med det ljusa, lätta och komiska.