HELGONLEGENDER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 5 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

En mor. En dotter. En dotterdotter. En socialdemoktatisk politiker. Brustna ideal. Ensamhet. Drömmar. Mycket raseras. Många sviker. Ett land i förändring. ”Helgonlegender” är ett slags sorgesång över folkhemmet och den gamla socieldemokratin, säger Majgull Axelsson. Pjäsen är en berättelse om en tid – från Palmemordet 1986 fram till idag./Dramatens presentation/