HEM TILL GÅRDEN Pjäser

Sam Shepard

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 2 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Sara Stridsbergs svenska översättning av Sam Shephards pjäs Buried Child.

”Översättningen är gjord av aktuella Sara Stridsberg. /…/ Hennes omtolkning av texten är lekfullt anakronistisk, ironisk och samtida. Genom att ändra namnet på pjäsen undviker man det faktum att titeln avslöjar den fasansfulla hemlighet som pjäsen cirklar kring. Hem till gården är en absurd familjekrönika som ekar O‘Neill. En tyrannisk far, en flirtig mor och en samling söner: en död, en som förlorat ett ben och så Tilden som avsagt sig sitt förstånd men skördar falliska grönsaker från andra dimensioner.
Texten dånar av alla dessa traumatiska amerikanska krig, ett för var generation: Korea, Vietnam och Irak. Till denna nu förfallna gård kommer barnbarnet Vince med flickvännen Shelly. Ingen känner igen honom och Shelly blir ungefär som vad gäller Hemkomsten av Pinter – en faktor som utlöser våld och sanningar.
Shepard är ingen realist. Han spottar på idén om kärnfamiljen som gudagiven grundbult och ironiserar över den amerikanska drömmen och dess brist på självsyn. /…/ Shepard skriver om historielösa individer, familjen som spegel för ett land utan annan identitet än krig och patriarkala lögner.”
/Lars Ring SvD