HERR PUNTILA OCH HANS DRÄNG MATTI Pjäser

BERTOLT BRECHT

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Skriven av Bertolt Brecht 1940. Efter en berättelse och ett pjäsutkast av Hella Wuolijoki

”Ett ironiskt folklustspel kring en supig godsägare, hans unga dotter Eva och rätlinjige dräng Matti i södra Finland på 30-talet. Puntilas personlighetsklyvning är ett instrument som helt enkelt är genialt. Det belyser konflikter som förekommit i det finska samhället på grund av moraliska och sociala motsättningar. Man kunde säga att den druckne Puntila representerar idealismen, den nyktre Puntila däremot den praktiska realismen i sin tids finska samhälle.” /Malmö Stadsteaters presentation

Många roller.

Översättning: Frederik Sjögren

#brecht  #klassiker