HERRE OCH SKUGGA (Herre og skygge) Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 1 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Pjäsen kretsar kring H C Andersen. Med Herre och Skygge befäster Stig Dalager sin position bland våra främsta dramatiker. Stycket hade urpremiär i Washington 1991. En fantastisk introduktion till människan och diktaren H C Andersens värld, ett märkvärdigt modernt försök att komma honom in på livet – resenären, barnet, tvivlaren, den sexualhämmade mannen, självförnekaren. Det är en pjäs att bli klok av. Klok, litet rädd och mycket glad.

#biografiskt