HILL OCH GARGAMELLA Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 10 | Roller: 6 k , 4 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

#funktionsvariation

Historien om två systrar och nära väninnor som ingår en s.k. organkommunion. Den friska Hill adopteras för att ge sina organ för transplantation till den ofullgångna Gargamella. Allt detta utspelar sig i den mest morbida av familjekonstellationer.