HJÄRTATS SKAFFERI Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 19 | Roller: 6 k , 13 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#komedi

En komedi med många sånginslag, om Zarah Leander, byggd på fördjupad grundforskning och empirisk fantasi. Här förekommer också bl.a. Karl Gerhard, Joseph Goebbles, Sven Jerring, Adolf Hitler och Gustaf V. Handlingen utspelar sig i köket på Lönö