HÖLDERLIN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Friedrich Hölderlin är en av den tyska romantikens främsta författare. Inspirerad av franska revolutionen bildade han tillsammans med sina vänner Hegel, Schelling och Sinclair under studentåren i början av 1790-talet ett hemligt förbund, vars jämlikhetsdrömmar och politiska engagemang snart slocknade då kamraterna valde mer borgerliga karriärer. Tillsammans med detta svek försatte en olycklig kärlekshistoria och andra motgångar skaldens redan sköra psyke ur balans och från början av 1800-talet kom han att tillbringa sina återstående fyrtio år inhyst i ett tornrum, obotligt sinnessjuk.
Peter Weiss pjäs från 1971 tar fram kluvenheten mellan idealen och verkligheten, en problematik som vid dramats tillkomst var högaktuell, då 68-vänsterns världsbild och konstsyn fick stort utrymme i offentligheten. Det skickligt komponerade dramat infogar delar ur Hölderlins sorgespel ”Empedokles” och innehåller också ett fiktivt möte med Karl Marx. Med sin skickligt skrivna vers, sina ständigt aktuella frågeställningar och lediga umgänge med klassiska gestalter ur historien, framstår Hölderlin tillsammans med Mordet på Marat som ett av Peter Weiss och 1900-talsdramatikens stora idédramer.

ca 10-15 kvinnor, ca 25-30 män

#biografiskt  #författare  #klassiker