HON FINNS INTE MED PÅ FOTOGRAFIET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Drabbande dokumentär om de uteslutna.

Vad händer med en människa som blir fråntagen sitt sammanhang?
En pjäs baserad på vittnesmål från människor som blivit uteslutna ur sina familjer, de som uteslutit och de som vuxit upp med en osynlig närvarande. Varje berättelse är unik och alla har sina skäl, sina förklaringar. Men mekanismerna och vilka effekter det får påminner inte sällan om varandra. Den konstnärliga processen har förutom intervjuer sin utgångspunkt i rättegångsobservationer och diskussioner med kriminologer och filosofer. Lumor tror på att hitta det stora i det lilla; att personliga berättelser kan reflektera strukturella förhållanden på ett både existentiellt och emotionellt plan. I föreställningen får vi möta Pia och Claus och deras vuxna barn Cia och Olle som alla ställs inför frågan: Hur kunde det bli såhär? (från Teater Lumors hemsida)

”En helt ny ton från teaterscenen /…/ Paula Stenström Öhman gör det mest tabubelagda idag, därför får hon också teatern att skälva…Väldigt starkt…” /DN

4 roller, kan spelas av 2-4 skådespelare.