HÖST (FALL) Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 3 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Kate, kvinnan från bergen, gift med en krigsförbrytare.

Justine, den unga aktivisten mot dödsstraff.

Kiki, presidentens hustru som vägrar finna sig i sin roll.

Kriget är slut, men läget för segerherrarna är fortfarande instabilt. Missnöjda människor bränner ner och plundrar.

Utanför presidentpalatset demonstrerar Justine mot dödsdomarna över företrädarna för den gamla regimen. Hon får av en slump tillfälle att tala med presidenten. Han erbjuder henne att avgöra domarnas verkställighet. Villkoret är att hon sätter sig in i de dömdas brott. Hon tvekar och avstår, men uppdraget går vidare till Kate.

Här skildras vår tids tortyrkultur. Hur urskiljningsförmågan brister när makt och våld förenas. Och i vilken utsträckning vi är herrar över våra handlingar och samveten. Samt de styrandes och undersåtarnas vilja och möjlighet till makt, och det omätbart korta klivet till vanmakt. Zinnie Harris gestaltar dessa dilemman glasklart.