HUD MOT HUD Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 1 k , 4 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

”snabba , skissartade scener ur en manlighet vars viktigaste livsuppgift är att aldrig lyssna på sig själv — starka krafter är i rörelse i HUD MOT HUD — och ger en hel del att tänka på.” DN

”— farfar är döende i cancer men bemöter sin egen svaghet med förakt. Förhållningssättet ger han i arv till sonen, —, som i sin tur tar itu med alla tecken på fjollighet hos (sin son) Tomas. Hud mot hud är ett skolexempel på hur förödande det kan vara när ’manlighet’ bara definieras i negativa termer: inte vara bög, inte vara kvinna, inte visa känslor.” SvD

#könsroller  #familj  #tonår