HUNDEN, NATTEN OCH KNIVEN (Der Hund, die Nacht und das Messer) Pjäser

Ett nytt surrealistiskt drama av Mayenburg som upplöser tid och rum, logik och normalitet.
En ensam man i en stad om natten, han har varit på middag hos vänner. Nu har han gått vilse.
En egendomlig människa med en hund angriper honom plötsligt med en kniv.
Till synes utan anledning uppstår en kamp på liv och död, som slutar med att den angripne sticker ner angriparen.
Då börjar mardrömmen. Han hamnar i en främmande våning där två systrar försöker att både förföra och döda honom.
En polis hjälper honom och gömmer honom i tryggt förvar. Men detta skyddsrum visar sig snart vara ett fängelse där nya hot väntar honom. Flykten därifrån innebär nya livsfarliga fällor.