HUNDRA GÅNGER GIFTA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 2 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Almströms resande teatersällskap repeterar inför kvällens framförande av ”Kärlekens martyrer”. De hungriga och frusna skådespelarna livas upp av vaktmästare Karlssons konjaksflaska. Herr och fru Almström hamnar i gräl och Karlsson levererar ett dramatiskt besked, men slutet blir gott som i varje traditionell komedi.