HUR VI FÖRSVINNER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år, #Från ca 16 år

Ett existentiellt drama om att inte ha en framtid. Fritt inspirerad av filmen The Breakfast Club. 

Vem är du om 30 år? I ett skolbibliotek sitter fem ungdomar för att svara på den frågan i varsin essä. Skrivandet går sådär. Tiden kryper fram. Just när dom är på väg att ge upp och gå hem inser dom att dom är instängda. Har personalen låst och glömt bort dem? Deras föräldrar tycker dom kan lösa problemet själva och polisen kan inte prioritera ärendet. Men någonting allvarligt pågår därute och ingen verkar kunna svara på vad det är eller hur länge det kommer att hålla på. Brita, Nano, Andrej, Clara och Alicia tvingas nu att lära känna varandra på allvar och inser under nattens gång att dom bara har varandra.

Pjäsen är skriven för högstadiet och gymnasiet, inspirerad av intervjuer med ungdomar från skilda delar av landet som alla fått svara på frågorna: Vem vill du vara om 30 år? Hur tror du att världen ser ut om 30 år? Vad ger dig hopp? Vad drömmer du om?  Beskriv det vackraste du vet.

”Isande föreställning i uppvärmningstider /…/ Det handlar om helt vanliga tonårsproblem, men evigheten är aldrig långt borta” /DN

”’Hur vi försvinner’ handlar om flera saker, dels om hur vi mallas och typiseras (eller går under på grund av just det), dels och mer subtilt om hur unga idag ser på sin framtid.” /SvD