HUSET TIL BERNARDA ALBA Pjäser

Språk: Norska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Efter Federico Garcia Lorca

Drama om kvinner i spanske bygder.