HYENOR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 14 | Roller: 11 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 16 år

Fem tjejer, alla är de skolans outsiders fast på helt olika sätt. De är osynliga, mobbade eller inpressade i trånga fack. En dag gör de gemensam sak. Det handlar inte om vänskap, det handlar om överleva och att slå tillbaka. De blir Hyenor. En hyena bryr sig inte om hur hon ser ut, hur hon låter eller hur hon luktar. En ensam hyena får vara feg – men flocken backar inte för någon. Snart är de inte bara fredade, de är fruktade. Anhängarna blir fler och fler, insatserna höjs och till sist har offer blivit förövare. Det kan inte fortsätta, men hur ska det sluta? /Ur Riksteaterns presentation

Möjlighet att byta kön på rollerna eller göra en genusöverskridande rollbesättning. Om ensemblen vill kan fler hyenor läggas till.

Dubbleringar möjliga.