I BADHUSET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 4 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En pjäs om kvinnorna i Jämtland.
”Jag blev road, sorgsen, eftertänksam och imponerad… Lägg namnet Malin Lagerlöf på minnet. I badhuset har definitivt det djup och den skjuts som utmärker en god text.” (Gefle Dagblad)