I NAT KOMMER KRIGEN HJEM Pjäser

En skarpladdad, intelligent text för en etniskt blandad ensemble, som har modet att på riktigt föra en diskussion kring terrorism, rasism, yttrandefrihet.
Den är byggd som ett forskande samtal mellan A och B (alltså eg. de båda författarna) men går att spela med fler medverkande.

”När det är något du inte förstår, föreslår jag följande metod: Lyssna och iaktta. Fråga dig själv: Vad är det som sägs? Vad talas det om? Fråga sedan dig själv: Vad är det som inte sägs? Vad talas det inte om? Kan detta vara viktigt för situationen? Gå undan till ett ställe där du kan vara i fred. Gå in på ditt rum, ditt kontor eller in på toaletten. Lås dörren. Glöm om du är gift eller har barn. Fråga dig själv: Vilka aktörer medverkar i situationen? Vilket är deras inbördes förhållande? Vilken är deras bakgrund? Undvik att tro att någon har blivit klokare. Undvik att tänka i kliché-fyllda termer av ”Vi är vuxna människor”, ”Vi skriver 2015”, ”Men nu måste vi bara…” Fråga dig själv: Vem vinner på det här? Vem får ut något av vad? Vem, vad, hur. Rita en teckning med cirklar och pilar. Gör en linje som startar vid alltings början och slutar i morgon. Titta på det du har gjort och tänk: Det är enklare än så.”
/ur I nat kommer krigen hjem av Joan Rang Christensen & Kristian Thingholm Erhardsen. (översättning: Lena Nylén)