I NATTSOLENS HAV Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 6 år

”En sorts berörande teater som ung publik inte är bortskämd med… direkt tilltal och hög konstnärlig nivå. Någonstans vandrar två rädda och övergivna barn. Någonstans i världen där det är krig och där bomberna på en sekund ödelägger allt som varit gott och varmt och självklart… de två syskonen överlever emellertid också psykiskt därför de tillåter sig att gå in i gränslandet mellan fantasi och verklighet.” (DN)

#krig