I SKUGGAN AV GUD Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år, #Från ca 16 år

”Din Gud är visst i stånd till vad som helst” utbrister Sara, och ”Han måste hata mig, din Gud”. Med denna negation formulerar Sara samtidigt en Gudsbild som är raka motsatsen till den stelbenta doktrin som avskärmar Abraham från de levande och det framtida. Men Sara förmår inte heller leva upp till kärleksbudet. Hagar och Ismael förvisas. Om religiositet som doktrin eller livshållning kretsar handlingen i Mia Törnqvists lyriska skådespel. Lämpligt för högstadiet och gymnasiepublik.