I STÄDERNAS DJUNGEL Pjäser

BERTOLT BRECHT

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Pjäsens introduktion:

”Ni befinner er i staden Chikago år 1912. Ni får bevittna en oförklarlig kamp mellan två personer och den långsamma undergången av en familj som från prärien slungats in i storstadens djungel. Grubbla er inte fördärvad över drivkrafterna till denna kamp, utan studera de mänskliga insatserna, vinnlägg er om en opartisk bedömning av de båda kämpandes metoder och inrikta ert intresse på utgången.

Personer:
SHLINK, trävaruhandlare, malaj
GEORGE GARGA
JOHN GARGA, hans far
MARIE GARGA, hans syster
JANE LARRY, hans flickvän
SKINNY, Shlinks sekreterare, kines
BABIANEN, alias Collie Couch, hallick
MASKEN, alias J. Finnay, hotellägare
PAT MANKYBODDLE, styrman
FRÄLSNINGSSOLDAT
DEN UPPNÄSTE
VÄRDEN
C. MAYNES, antikvariatsbokhandlare
Kypare
Järnvägsarbetare”

#brecht