IDIOTENS BERÄTTELSE Pjäser

Språk: Norska, Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare, #Monologer

Hans Alfredsons berömda film ”Den enfaldige mördaren” är byggd på hans roman En ond man som i sin tur har blivit monologen Idiotens berättelse.

…en genial monolog om det godas möjlighet /—/ Stycket är en färgstark och härligt melodramatisk moralitet om ondska och godhet ;en fantastisk och flödig detaljrikedom om empati”. (SvD)

Texten är under 60 minuter.

#dramatisering  #filmadaption  #soppteater