IFIGENIA I AULIS Pjäser

Författarens info saknas...

Språk: Norska

Skådespelare: 8 | Roller: 2 k , 6 m

#Dramatik för vuxna

Jon Fosses version av Euripides sorgespel”Ifigenia i Aulis”.

(8 skådespelare, en kvinnlig kör, en manlig kör)