IMSE VIMSE SPINDEL Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

#incest, #relationsdrama

Jens kommer hem till sin mamma Anita efter många år utan någon som helst kontakt. Två trasiga själar möts och med en gång kastas de tillbaka till en tid när allt handlade om hat, svek och förnekelse. Ett relationsdrama, som tar upp det tabubelagda ämnet incest.