INDIANTOKEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

INDIANTOKEN
Nordenskiöld – ett indianlif

På våren 1931 kom kunaindianen Kantule med Johnsonlinjen till Göteborgs hamn, där Erland Nordenskiöld tog emot honom. Han kom för att träffa sin vän Erland och berätta sitt folks myter och historia. Då Kantule, efter ett halvår, skulle återvända hem till sitt folk var han mycket ledsen. ”Om två personer talar om tingens ursprung, som vi har gjort, kommer den ene av oss att dö. Nu vet vi inte vem det blir.” Den 5 juni dör Erland. ”Baronen har vandrat till Aguararenta för att dricka majsöl med sina indianvänner” En pjäs om förhållande mellan ”indiantoken” Erland Nordenskiöld, hans hustru Olga och mamma Anna.