INFORMATION WANTS TO BE FREE Pjäser

Språk: Engelska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 14 | Roller: 7 k , 7 m

#Dramatik för vuxna

Vi lever mitt i en revolution: Informationsrevolutionen. Den förändrar alla regler – från familjen och kärleken till det storpolitiska spelet och skapar nya frågor som: Vad är det som inte tål världens ljus? Önskar du verkligen veta allt om den du älskar?
Pjäsens struktur påminner om nätets, med länkar, klick, falska identiteter och parallella identiteter.
Även om pjäsen är fiktion bygger den på verkliga händelser, t ex är två av rollerna löst baserade på Wikileaks grundare Julian Assange och Daniel Domscheit-Berg.