ISBLOMST Pjäser

Språk: Engelska, Norska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Terje Nordby har tilldelats Ibsenpriset för Isblomst, ett självständigt och originellt stycke dramatik med en särpräglad kvalitet.
“Som en detektiv med sinne för psykologi borrar sig trollmannen in i Johannas problem. Det ligger bokstavligt talat många lik i lasten. Avslöjandet av dessa är styckets drivkraft och kastar ett ljus över det olyckliga förhållandet mellan Andreas och Johanna. Men Isblomst är mer än en psykologisk thriller. I en ordknapp, lite sagoberättande stil, har Terje Nordby skrivit med stoff från gamla legender, övertro, mirakler och mystik. På så sätt spränger stycket de realistiska ramarna och rör sig i ett spänningsfält mellan livsångest och rationalitet, mellan själsliv och natur. Och inte minst, den rör sig i det kraftfält där människan utkämpar sin eviga kamp mot elementen. Om de nu är de överjordiska, jordiska eller i vårt eget inre.” (Dagbladet, Oslo)