JAG ÄR EN GAMMELGÄDDA I LANDSFLYKT Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

En monolog om en kvinnlig biblioteksanställd som  har utlyst ett föredrag om biblioteksvett och dito information.. men ingen kommer. Den handlar om ensamhet och isolering.

”Monologen är en framvärkt fantasi om hur tjänandet och dess mekanismer ser ut i dag….uttrycker en såväl lätt ironisk som absolut uppriktig omsorg över en medmänniska.” / DN