JAG, FEUERBACH Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En dissektion av och en hyllning till skådespelaren och skådespelarkonsten. En fantastisk utmaning för en briljant medelålders manlig skådespelare. En mänskigt, ömkligt, storslaget och rörande porträtt av en aktör som efter flera år på psykiatrisk klinik gör ett försök att återvända till scenen. ”För honom handlar det i grunden egentligen inte om teater: Han kämpar inte om en roll, han kämpar för sitt liv.” (ur Tankred Dorsts förord