JEG FORSVINNER Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Danska, Engelska, Franska, Svenska, Tyska, Ungerska

Skådespelare: 4 | Roller: 3 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Svensk titel: JAG FÖRSVINNER

Här en ny pjäs som på ett annorlunda viskande mjukt skriver om migration, om nödvändigheten, tvången, valen och försoningen.
En kvinna och hennes väninna måste ge sig iväg. Orsaken kan vara naturkatastrof, politiskt kaos eller ekonomisk kollaps. Det är inte det viktigaste här utan istället handlar det om vad det innebär att bryta upp, eller stanna, vilket också innebär avgörande förändringar om ens närmaste ger sig av.  Levandet förändras fysiskt och existentiellt.
Men avstånden och förflyttningarna finns inte bara mellan länder och kontinenter. Det handlar också om avstånd mellan oss människor hur nära vi än är.

”ARNE LYGRES  text hör till gruppen skandinavisk expressionism, släkt med Fossepjäser och dramatik av Lars Norén. Han lägger ständigt olika skeenden/bilder ovanpå varandra så att vi ska uppleva strukturer och mönster, oförmågor och social stumhet. /—/Jeg forsvinner fångar en samtida känsla av frusen instängdhet och får gärna börja spelas på svenska scener.” /Lars Ring SvD

#migration  #existentiellt