JEG TÆLLER TIMERNE Pjäser

Språk: Danska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#krig

Svensk titel: JAG RÄKNAR TIMMARNA
Monolog för en kvinna från Sarajevo

“en skakande och gripande berättelse av en sådan kvalitet att man inte kan glömma den. (Theatre week, New York)
“en av de mest inträngande litterära vittnesbörden från vår tid.” (Litfass, Berlin)